Extrúzia

Extrúzia je výrobný proces, pri ktorom za pomoci teploty a tlaku je pôvodný materiál roztavený, pomocou šneku a matrice je vytlačený do výsledného tvaru a v chladiacej vani je ochladený, potom osušený a narezaný na požadovanú dĺžku.

Náš strojový park

Friul Filiere OMEGA S45 25D

Typ extrúderu Friul Filiere OMEGA S45 25D
Priemer závitovky/dĺžka/otáčky 45 / 25D / 125
Výkon zohrievania valca (4 zóny) 12
Výkon zohrievania vonkajších zón (3) 4.8
Rozdelovače vody 8 zón
Vákuum 16
Stôl držiaka kalibrátorov 240 x 4000 mm