O firme INTROPLAST a.s.

Spoločnosť Introplast, a.s. vznikla v roku 2004. Jej hlavným predmetom činnosti je výroba výrobkov z plastov. Potrebné skúsenosti z tohto odboru sme čerpali z vyše 40 ročnej plastikárskej výrobnej činnosti firiem Tatrachema, Druplast, v.d. a Importex, s.r.o. .

V roku 2005 investovaním do špičkových technológií na spracovanie plastov sa nám otvorili možnosti na zmenu orientácie výroby. Plastové výrobky do kuchýň a záhrad sa stávajú doplnkovým sortimentom výroby. Nosným výrobným artiklom sa stali plastové komponenty do svietidiel, LED televízorov a pre automobilový priemysel. Zmena výroby pozitívne ovplyvnila aj zamestnanosť v našej spoločnosti. V súčasnosti zamestnávame približne 40 pracovníkov. Pracujeme v nepretržitej 24hod. prevádzke 5 dní v týždni, čím sú vytvorené podmienky na splnenie akýchkoľvek požiadaviek na výrobu od našich i zahraničných zákazníkov pričom ešte zostáva priestor a výrobné kapacity na navýšenie objemu výroby. Dokážeme zabezpečiť komplexné služby od návrhu, výberu a výroby vstrekovacej formy až po výrobu finálneho plastového výrobku vrátane logistických služieb.

01. Naša vízia

Chceme byť modernou, prosperujúcou, stabilnou a dôveryhodnou firmou pre našich obchodných partnerov a zamestnancov, s pevným postavením na trhu výroby plastových výrobkov.

02. Naše poslanie

Našim poslaním je vyrábať plastové výrobky pre našich zákazníkov a dodržiavať ich kvalitatívne a termínové požiadavky, poskytovať poradenstvo a technickú podporu.

03. Naše ciele

Byť našim zákazníkom dlhodobým a stabilným partnerom s jasnou stratégiou a perspektívou. Svoju činnosť vykonávať tvorivo s dôrazom na kvalitu, spoločenskú a environmentálnu zodpovednosť. Vytvárať motivačné pracovné prostredie, zamestnávať kvalitných a lojálnych pracovníkov, zvyšovať ich odbornosť. Naplniť strojovú kapacitu výroby a investovať do nových technológií.

04. Rozšírenie výroby

Spoločnosť plánuje rozšíriť strojové vybavenie, zvýšiť počet zamestnancov, vybudovať novú výrobnú halu. Ponúkame budúce voľné kapacity na nových vstrekolisoch podľa Vašich požiadaviek.

Historické míľniky firmy

1964

Tatrachema

Zriadená prevádzka firmy Tatrachema na výrobu plastových výrobkov

1991

Druplast v.d.

Zmena názvu na Druplast v.d.

2000

Importex s.r.o

Nový názov Importex s.r.o

2004

Introplast a.s.

Do spoločnosti vstupujú sílní partneri, zmena názvu firmy na Introplast a.s.

2005 – 2011

Nové technológie, stroje a priestory

Nákup novej technológie na spracovanie plastov, zmena orientácie výroby (komponenty do svietidiel, štadiónové sedadlá, stojany na LCD monitory a iné priemyselné výrobky). Rozšírenie priestorov.

2013

ISO 9001

Implementácia ISO 9001

2014

Extruzia

Spustenie výroby na extrúznej linke

2016

ISO/TS 16949

Implementácia ISO/TS 16949