ZAVIAZALI SME SA K POSKYTOVANIU KVALITY

SME TECHNOLOGICKY MLADÁ FIRMA S 50 ROČNÝMI SKÚSENOSŤAMI

Spoločnosť Introplast a.s., vznikla v roku 2004. Naším hlavným predmetom činnosti je výroba výrobkov z plastov. Potrebné skúsenosti z tohto odboru sme čerpali z vyše 40 ročnej plastikárskej výrobnej činnosti firiem Tatrachema, Druplast, v.d. a Importex, s.r.o.,

.